ยินดีต้อนรับสู่

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ช่วยกันสร้างสรรค์ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา

กรุณาเลือกประเภทการสมัคร


สำหรับนักศึกษาทั่วไป


สมัครเลย

สำหรับพระภิกษุ / สามเณร

/ แม่ชี


สมัครเลย

สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ

For International students


สมัครเลย

สำหรับนักศึกษาพิการ


สมัครเลย


ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่

รอบที่ 1

  • เปิดรับสมัคร วันที่ 2 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2563
  • รอบที่ 2

  • เปิดรับสมัคร วันที่ 18 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2564
  • รอบที่ 3

  • เปิดรับสมัคร วันที่ 1 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564
  • รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

    หลักสูตรปริญญาตรี