ยินดีต้อนรับสู่

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ช่วยกันสร้างสรรค์ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา

มาเริ่มสมัครกันเลย กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาพิการ
เลขประจำตัวบัตรประชาชน


ข้อมูลผู้สมัคร
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ข้อมูลผู้ปกครอง
การศึกษา

จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจากข้อมูลการติดต่อ
คณะ และ สาขา ที่ต้องการสมัคร
กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนกดยืนยัน