ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ยินดีต้อนรับสู่

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ช่วยกันสร้างสรรค์ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา

กรุณาเลือกประเภทการสมัคร (ภาคพิเศษ)


สำหรับนักศึกษาทั่วไป


สมัครเลย

สำหรับพระภิกษุ / สามเณร

/ ภิกษุณี / แม่ชี


สมัครเลย

สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ

For International students


สมัครเลย


ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) รอบที่ 2

เปิดรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร วันที่ 1 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
 • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผลสอบ

 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 • รายงานตัวขึ้นทะเบียน

 • วันที่ 24 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564
 • รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ)

  หลักสูตรปริญญาตรี