ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ยินดีต้อนรับสู่

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ช่วยกันสร้างสรรค์ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา

กรุณาเลือกประเภทการสมัคร (ภาคพิเศษ)


สำหรับนักศึกษาทั่วไป


สมัครเลย

สำหรับพระภิกษุ / สามเณร

/ ภิกษุณี / แม่ชี


สมัครเลย

สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ

For International students


สมัครเลย


ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) รอบที่ 2

เปิดรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร วันที่ 18 มกราคม - 28 กุภาพันธ์ 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • วันที่ 5 มีนาคม 2564
 • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • วันที่ 14 มีนาคม 2564
 • ประกาศผลสอบ

 • วันที่ 19 มีนาคม 2564
 • รายงานตัวขึ้นทะเบียน

 • วันที่ 29 มีนาคม - 10 เมษายน 2564
 • รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ)

  หลักสูตรปริญญาตรี